Sikkerhedsregler

Klubbens medlemmer generelt

Klubbens primære tilhørsforhold er på Vranderupvej 113, 6000 Kolding. Klubben bestyrer ikke selv stald og ridehal, derfor gælder stedets generelle regler for alle medlemmer. Desuden skal klubbens medlemmer overholde nedenstående punkter omkring sikkerhed.

Klubbens faciliteter generelt
-        Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning.
-        Alle bærer  sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af                    hesten.
-        Ingen fastgør sig til hesten ved fx at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
-        Ingen fører en hest uden trense eller træktov.
-        Ingen løber eller råber i nærheden af hesten.
-        Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med bidet, eller andet.
-        Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.
-        Ingen anvender spore uhæmmet.
-        Ingen sidder på staldgang/jord ved omgang med hesten.

Stalden
-        Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn.
-        Er staldgangen mindre end 2 meter bred, er det farligt at lade to heste passere              hinanden.
-        Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
-        Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand.
-        For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1, eller          have viden svarende dertil.
-        Heste må ikke være løse på staldgangen.
-        Grimer må ikke efterlades, fastgjort til bindesteder, på staldgang eller strigleplads          el. lign.

Ridehus/bane

-        Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
-        Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har glat/let rillet sål, en lille hæl          og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.
-        Alle under 18 år benytter sikkerhedsvest ved springning.
-        Tilgængelig og synlige regler for ridning i ridehuset (hvor må der skridtes, rides              der på samme volte, passage af hinanden osv.)
-        For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget                            ryttermærke 2, eller have færdigheder svarende dertil.
-        I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end                ryttere  og undervisere samt evt. trækkere.
-        Rytteren skal tjekke sit udstyr for sikkerhedsmæssige fejl og mangler.

Terræn

-        Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
-        Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har glat/let rillet sål, en lille hæl          og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.
-        Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre                          trafikanter.
-        Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken
-        Rytteren skal være opmærksom på at hesten, i færdselsloven, betragtes som et            transportmiddel.
-        Rytteren skal medbringe id. Desuden mobiltelefon og/eller have aftalt med andre,          at der rides ud.

Fold
-        En person kan kun føre en hest ad gangen til og fra folden.
-        Heste som føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov
-        Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er              klar.
-        For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3                eller have færdigheder svarende dertil.
-        Der efterlades ingen heste alene tilbage på foldende, medmindre der er en aftale            herom.

Når ulykken sker for hest / rytter
1      Stands ulykken
2      Giv livreddende førstehjælp
3      Tilkald den nødvendige hjælp
4      Bliv ved den tilskadekommende til hjælpen er kommet.
-        Synlige og tilgængelige opslag med vigtige telefonnumre.
-        Klubben skal have kontaktinformationer på pårørende til alle medlemmer.